Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Hoe is het nu met…. kinkhoestvaccinatie voor zwangeren?

23 december 2016

Dokter Media blikt in december terug op enkele onderwerpen die dit jaar in onze reviews zijn verschenen. Heeft die “doorbraak” zijn belofte al waar gemaakt? Is het “nieuwe medicijn” inmiddels in gebruik genomen? En waarom horen we niks meer van die “veelbelovende test”?

Dokter Media zoekt het uit en geeft wekelijks antwoord op de vraag: “Hoe is het nu met….?”


Hoe is het nu met…. kinkhoestvaccinatie voor zwangeren?

In mei van dit jaar schreef Dokter Media een review naar aanleiding van een nieuwsbericht getiteld “Vaccineer zwangere vrouwen tegen kinkhoest”. Dit bericht volgde op een advies van de Gezondheidsraad aan minister Schippers: vaccinatie van zwangere vrouwen zou een effectieve en veilige manier zijn om baby’s te beschermen tegen kinkhoest. Kinderen worden al vanaf een leeftijd van 2 maanden gevaccineerd, maar de allerjongste baby’s blijven onbeschermd. Juist bij hen kan kinkhoest ernstig verlopen.
De minister gaf destijds aan “voor de zomer” meer duidelijkheid te geven over kinkhoestvaccinatie voor zwangeren.

En…. wat blijkt?

Eind juni gaf minister Schippers in een kamerbrief aan het advies van de Gezondheidsraad over te willen nemen “mits dit uitvoerbaar en betaalbaar blijkt te zijn”. In deze brief beschrijft zij het vaccineren van zwangeren om baby’s te beschermen als “een nieuw fenomeen in Nederland”. De minister vroeg daarom het RIVM, dat ook het huidige Rijksvaccinatieprogramma coördineert, “een verkenning te doen naar mogelijke uitvoeringsscenario’s”. De brief besluit met het voornemen “dit najaar” te informeren óf en hoe de vaccinatie beschikbaar wordt gemaakt.

Een maand geleden volgde hierop een nieuwe kamerbrief van minister Schippers. In deze brief schrijft zij over het ‘verkennen van de uitvoeringsscenario’s’: “Met de verloskundige zorgverleners en de jeugdgezondheidszorg is daarover constructief overleg, alleen vraagt dat meer tijd dan ik eerder had voorzien.” De minister verwacht “in het voorjaar van 2017” te kunnen informeren over het vervolg.

Dus…. nu?

Het is nog even wachten op nader bericht van minister Schippers over mogelijke kinkhoestvaccinatie voor zwangeren. De vaccinatie zou een effectieve en veilige manier zijn om ook de allerjongste baby’s te beschermen tegen kinkhoest.
Overigens kunnen zwangere vrouwen op eigen verzoek ook nu al een kinkhoestvaccinatie krijgen via hun huisarts, zij moeten hier dan wel zelf voor betalen.

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.