Berichten van Dokter Media

Dokter Media brengt nuance en duiding bij medisch nieuws.

Nieuw medicijn tegen overgewicht lijkt werkzaam maar erg duur

13 juni 2022

Eerder deze maand verschenen de resultaten van onderzoek naar een nieuw medicijn tegen overgewicht. Het effect van het middel lijkt behoorlijk: deelnemers verloren in 1,5 jaar tijd liefst 20% van hun gewicht. Om verschillende redenen zal het medicijn echter niet zomaar voor iedereen met overgewicht beschikbaar komen. De hoge kosten van het middel spelen daar een belangrijke rol bij.

De afgelopen tijd verschenen er meerdere nieuwsberichten over medicijnen tegen overgewicht (zie bijvoorbeeld hier en hier). Deze medicijnen kunnen bijdragen aan gewichtsverlies bij mensen met ernstig overgewicht. Maar de hoeveelheid gewichtsverlies valt vaak tegen, de middelen hebben bijwerkingen en de kosten zijn hoog.

Onlangs werden de resultaten naar weer een nieuw, vergelijkbaar medicijn gepubliceerd. Voor dit onderzoek kregen ruim 2500 mensen met ernstig overgewicht (gemiddeld BMI 38.0) verschillende doseringen van het medicijn tirzepatide toegediend. Na 1,5 jaar was het gewicht van de deelnemers met ongeveer 20% gedaald, ten opzichte van een afname van 3% bij de deelnemers die een nep-medicijn (placebo) kregen. De bijwerkingen waren over het algemeen mild. Mensen die het medicijn gebruiken moeten het levenslang, iedere week, met een injectie toedienen. Maar door het forse gewichtsverlies en de milde bijwerkingen lijkt het medicijn zeker effectief.

Het blijft desondanks de vraag of en welke patiënten voor het medicijn in aanmerking komen. Tirzepatide is naar verwachting erg duur, en als alle Nederlanders met ernstig overgewicht het zouden gaan gebruiken zou dat voor enorme kosten zorgen. Daardoor zou andere medische zorg niet meer vergoed kunnen worden.

Het medicijn tirzepatide is op dit moment nog niet in Nederland geregistreerd. Het zal nog even duren voordat duidelijk is wanneer en voor wie het medicijn beschikbaar komt. Het blijft daarnaast belangrijk te benadrukken dat het voorkómen van overgewicht en streven naar een gezonde leefstijl algemeen beter is dan een behandeling met medicijnen.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar deze genuanceerde column in het NRC van hoogleraar voedingsleer Martijn Katan. Hij beschrijft verschillende kanten aan gebruik van tirzepatide en andere medicijnen tegen overgewicht.


Een bericht door: de redactie
Link naar nieuwsbericht: klik hier
Link naar originele bron: klik hier

Nieuwsbrief

Over Dokter Media

Dokter Media is een platform ter nuancering en duiding van medisch nieuws.

Dokter Media is een initiatief van artsen Tijs Stehmann en Lester du Perron.

Betrouwbare website

Onze website is gecertificeerd door Health On the Net, dat staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.